แกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้าน

แกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้าน
หนังสือ "แกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้านแบบ Buffet" โดย ภาววิทย์

หนังสือที่ได้รับความนิยมใน Blog นี้

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หนังสือ B-I Triangle "Rich Dad Poor Dad"


B-I Triangle เป็นเสมือน"คำภีร์"ของ ผู้ประกอบการ ..ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการใดก็ตาม ล้วนต้องประกอบไปด้วย 3 ขาหลัก ซึ่งก็คือ Team, Mission และ Leadership ดังนั้น มันจึงเป็นการยากที่ คนๆเดียวจะสามารถเก่งทั้ง 3 skill (ธุรกิจส่วนใหญ่จึงต้องอาศับผู้ที่มีความเก่งในแต่ละด้านมาร่วมมือกัน นั่นเอง)

ในส่วนของปัจจัยที่ "ขาดไม่ได้"... (ต้องเก่ง) มีอยู่ 5 ปัจจัย คือ Product , Legal, Systems , Communicatios และก็ Cash Flow

(ห้าปัจจัยนี้เป็น Key Success Factor ภายในของทุกกิจการที่ต้องเก่งและมีความแตกต่าง ..การบริหารการจัดการภายในที่ดี จึง หมายถึง การมีต้นทุนที่ต่ำ ) และต้นทุนที่ต่ำ ย่อมหมายถึง "โอกาสสู่ความสำเร็จที่สูงนั่นเอง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น